Ситуаційні задачі - Модуль Оперативна хірургія та топографічна анатомія


^ Ситуаційні задачі

1. Під час субтотальної субфасціальної резекції щитовидної залози за О. В. Ніколаєвим у хворого виникло порушення фонації. Які анатомічні утвори могли бути при цьому пошкоджені?

2. Оперуючи хворого із защемленою паховою грижею (після премеди-кації і введення в наркоз) хірург пошарове розітнув тканини і оголив грижовий мішок, розкрив його, проте вмісту не виявив. Яка груба помилка допущена хірургом?


^ Практично направлені питання

1 Виконати на трупі трепанацію лобової пазухи

2 Накреслити схему Кренлейна-Брюсової

3 Виконати пластику стінок пахвинного каналу за Жираром-Спасокукоцьким


К
ЗРАЗОК

Бланку відповіді.
арта відповіді на модуль № 1 2010 Варіант № _________

Студент групи № ______ курсу ______ П.І.П._______________________________________
Бал за відповідь на тести __________Практ. бал

Залік. бал

Загальний бал

Усна відповідь Білет № ________

Питання №1 ________________

Питання №2 ________________

Питання №3 ________________

Питання №4 ________________

Підпис екзаменатора ___________________http://opersurgery.vnmu.vn.ua/

9089069288426060.html
9089223147064886.html
9089376308237449.html
9089538984977218.html
9089757479015659.html